Historie obce Tisk
Kaplička
Měchenice leží na levém břehu Vltavy, 5 km od jižní hranice hl.m. Prahy, 2 km pod soutokem Sázavy s Vltavou. Obec patří mezi nejstarší sídla v Čechách - v roce 1999 oslavila 1.000 let od první zmínky o své existenci - Boleslav II. daroval v roce 999 tehdejší osadu Ostrovskému klášteru.
 
Ve středověku obec měnila vlastníky, do poloviny 20tého století měla status osady a od roku 1960 je samostatnou obcí. Podle návrhu měchenického občana Jiřího Diviše udělil obci znak a prapor předseda PS ČR 18. 6. 1998. V modrém štítě nad stříbrnou patou s modrým břevnem stříbrný klín s černým plamenným křídlem (červené plaménky), provázený vpravo zlatým tlapatým křížem a vlevo zlatým sluncem.

Vzhledem k tomu, že leží v romantickém údolí Vltavy a díky blízkosti hlavního města má charakter vilové čtvrti na periferii Prahy. Není zde ani kostel, ani škola, obec nemá náves. Převážnou část zastavěné plochy zaujímají zahrady s vilkami a rodinnými domky, dále je na katastru obce 130 rekreačních chat, majitelé převážně obyvatelé Prahy.

Není zde žádný průmysl, pouze prodejna stavebnin a betonových výrobků, prodej řeziva. Většina domů i chat byla postavena po I. světové válce (původně měla obec pouze kolem 20 popisných čísel).

Prosperuje zde dobře zařízený autokemp, provozovaný místní TJ Sokol. V Měchenicích je provozován autokemp, který poskytuje ubytování v nových 2-4 lůžkových bungalovech i místo pro vlastní stany či karavany. Spolu s restauračním zařízením je v areálu i venkovní bazén a dětské hřiště, je tu také možnost zapůjčení kanoí k projížďce do okolí.

13. srpna 1927 byl založen AFK (Atletický fotbalový klub) Měchenice. V témže roce bylo vybudováno i fotbalové hřiště, které bylo však později zaplaveno po stavbě vranské přehrady. Nahradilo jej hřiště postavené v roce 1940 hřiště na místě, kde je i dnes. V roce 1932 bylo odhlasováno i založení klubu ledního hokeje, který působil - v závislosti na počasí jednotlivých zim - do padesátých let. V té době se největším oddílem TJ stává ZTV .

V roce 1951 ustavila TJ divadelní kroužek, který v podstatě fungoval až do začátku 90. let. Divadlo se pravidelně hrálo v budově na Zámečku.

V roce 1985 byl založen tenisový oddíl, který je součástí TJ Sokol Měchenice. Členové oddílu postupně společně vybudovali tři antukové kurty i nezbytné zázemí - šatny a občerstvení.

Na podzim roku 1999 se přistavily nové šatny a také "vyhlídková terasa", která má jak znásobit divácké zážitky z tenisu, tak i prohloubit společenskou atmosféru areálu. Tenisový oddíl poskytuje zárověň možnost hraní pro návštěvníky.

Nejstarším restauračním zařízením v obci je restaurace "U Čadilů", která byla provozována již v období první rebubliky. Dalšími oblíbenými místy setkávání jsou restaurace "Na nádraží", "Fregatta" a "Měchenická plovárna".

V létě se často konají společenské večery v prostoru autokempu - jako například pravidelná "Měchenická letní noc", pořádaná vždy koncem června.

Měchenice leží v údolí Vltavy, jsou obklopeny vrchy, které jsou ideální pro výlety pěší či cyklistické, v zimě pak podle počasí i pro běžky.

Nejrychlejší - automobilová - doprava trvá do centra přibližně dvacet minut, autobusové spoje jezdí většinou v menších než hodinových intervalech, vlakové každé dvě hodiny. V létě je i možnost využít jízdy parníkem po Vltavě.