Záměr obce Tisk Email
29.11.10

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčkuV souladu s ustanovením § 39 odst. 1, z. č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění, zveřejňujeme po dobu 15 - ti dnů záměr obce Měchenice


  1. Darování pozemků st. č. 1125 v k.ú. Měchenice o výměře 26 m2 a 721/6a o výměře 35m2.Vyjádření posílejte na adresu Hlavní 4, 252 06 Měchenice.


Jan Šťastný Kateřina Gavlasová

místostarosta obce starostka obce
Zvěřejněno od:................................

do:................................


Aktualizováno ( 02.02.11 )