Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Tisk Email
11.10.12

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí


Obecní úřad Měchenice podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - západ (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-5/2011-210 oznamuje, že v budově obecního úřadu Měchenice bude v období od 19. 11. do 30. 11. 2012, vždy v úředních hodinách obecního úřadu vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Měchenice obce Měchenice.

Více informací na e - úřední desce.