Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Měchenice Tisk
10.10.12

Dne 17.10.2012se bude v zasedací místnosti OÚ od 19:30 hod. konat zasedání zastupitelstva obce Měchenice. Program:

1. jmenování návrhové a mandátové komise

2. volba zapisovatele

3. volba ověřovatelů zápisu

4. dopravní opatření v obci

5. investiční plány na rok 2013

6. umístění trafostanice v ulici Nad Lomem

7. rozpočtové opatření č. 4

8. oplocení obecního pozemku

9. další