Záměr obce prodat nemovitý majetek Tisk Email
09.02.11

Záměr obce prodat nemovitý majetek

 

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1, z. č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění, zveřejňujeme po dobu 15 – ti dnů záměr obce Měchenice

 

  1. Prodej pozemku p.č. 749/43 vymezený geometrickým plánem zpracovaným dne 21.12.2010 Ing. Janem Hamerníkem a schváleným dne 14.1.2011 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, o výměře 161 m2.

 

 

Vyjádření posílejte na adresu Obecní úřad Měchenice, Hlavní 4, 252 06 Měchenice.

 

 

 

 

 

Jan Šťastný

místostarosta

 

 

Kateřina Gavlasová

starostka obce

 

Vyvěšeno od: .... 9.2.2011

Svěšeno dne:....................