Ing. Ján Gazda


AUTORIZOVANÝ STAVEBNí INŽENÝR - projektant statiky pozemních staveb

- autorizace SKSI od 09. 2001
- uznání autorizace ÈKAIT od 08. 2004
- živnostenský list a trvalý pobyt v ÈR od 2005
- práce na PC
- praxe 10 let


n a b í z í

- projektové a konstruktérské práce
- statika stavebních konstrukcí (železobetonové, zdìné, ocelové, døevìné ), zakládání staveb
- statické výpoèty a posudky staveb
- zpracování dílenské dokumentace
- konzultace


Kontakt

Ing. Ján Gazda
Sloupecká 9
Měchenice
252 06 Davle

tel: +420 774 870 685
e-mail: jgazda@seznam.cz