Obec Měchenice
Obec
Měchenice

Harmonogram

Ve 48. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s úpravou povrchu silnic v ulicích V Háji a Na Rovinách. Dále se dokončují práce na kanalizačních přípojkách.

Ve 47. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s úpravou povrchu silnic v ulicích V Luhu a M.J.Hurta. Dále se dokončují práce na kanalizačních přípojkách.

Ve 46. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s asfaltováním v ulicích V Luhu, V Dolečku, V háji a Nad Nádražím, průjezd bude jen částečně omezen. Dále se dokončují kanalizační přípojky.

Ve 45. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s asfaltováním v ulicích M.J.Hurta, V Dolečku a Nad Nádražím, průjezd bude částečně omezen. Dále se dokončují kanalizační přípojky.

Ve 44. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s asfaltováním v ulicích M.J.Hurta, Přístavní a Spojovací, průjezd bude částečně omezen. Dále se dokončují kanalizační přípojky.

Ve 43. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s asfaltováním v ulicích V Luhu a M.J.Hurta, průjezd bude částečně omezen. Dále se dokončují kanalizační přípojky.

Ve 42. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce v ulicích Hlavní, Pod Hájem, V Luhu (zadní část), V Dolečku, Spojovací a Přístavní. Půjde zejména o asfaltování a přípravné práce, průjezd bude částečně omezen. V ulici Hlavní se bude jednat o omezení na výjezdu z Měchenic od 17.10.2023, provoz bude sveden do jednoho pruhu.

Ve 41. kalendářním týdnu budou probíhat asfaltovací práce v ulici V Háji a nad Lomem. Práce budou probíhat zhruba v čase od 9-17 hod. Prosíme, abyste v tomto čase, omezili provoz v daných ulicích. Děkujeme

Ve 40. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Spojovací, Nad Nádražím, M.J.Hurta, V Luhu, Hlavní, dále dle časových možností majitelů.

Ve 39. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Od úterý 26.9. budou probíhat práce na vzdušníkové šachtě v ulici V Dolečku. Horní část ulice bude (od č.p. 79) neprůjezdná.

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Spojovací, Nad Nádražím, M.J.Hurta, V Luhu, dále dle časových možností majitelů.

Ve 38. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Nad Nádražím a Spojovací. Další přípojky se budou realizovat dle časových možností majitelů nemovitostí.

V ulicích Spojovací a Nad Nádražím probíhá vrtání a dokopávání hlavního řadu, průjezd a parkování v těchto ulicích bude omezeno. 

Bude probíhat asfaltování zbývajícího úseku v ulici Na Vyhlídce I.

Ve 37. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Nad Nádražím a Spojovací. Další přípojky se budou realizovat dle časových možností majitelů nemovitostí. V ulici Spojovací dojde k vrtání a dokopávání hlavního řadu (předpoklad od čtvrtka 14.9.2023), průjezd touto ulicí bude omezen. Práce v souvislosti s kanalizací budou pokračovat také v ulicích V Luhu (dokopávání řadu), V Dolečku a Hlavní.

Bude probíhat asfaltování zbývajícího úseku v ulici Na Vyhlídce I.

V týdnu od 18.9.2023 bude probíhat vrtání hlavního řadu v ulici Nad Nádražím, s tím bude souviset omezení vjezdu a možnosti parkování v této ulici.

Ve 36. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí. Budou se dokončovat práce související s ukládáním betonových jímek v ulici M.J.Hurta. 

Od úterý 5.9.2023 bude probíhat asfaltování v ulicích Na Vyhlídce I (od ulice Sloupecká po č.p. 102).

Ve 35. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí. Bude se dokončovat výtok z ČOV (ulice Nad Nádražím). Od středy 30.8.2023 bude probíhat asfaltování v ulicích Na Vyhlídce X, VIII, V.

Ve středu 31.8.2023 se budou ukládat dvě betonové jímky v M.J.Hurta, ulice bude krátkou dobu neprůjezdná.

Ve 34. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou probíhat práce v ulicích Na Vyhlídce II, M.J.Hurta, Přístavní, V Dolečku, Na Úhoru. Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí. Dále se bude usazovat jímka pro penzion (Vltavská 5), prosíme neparkujte před domem od 23.8.2023.

Budou probíhat přípravné práce a pokládka asfaltů v ulicích Na Vyhlídce II, IV, V, X a I.

Ve 33. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou probíhat práce v ulicích Na Vyhlídce, M.J.Hurta, Přístavní, V Dolečku. Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí.

Budou probíhat přípravné práce a pokládka asfaltů v ulicích Na Vyhlídce VI, Na Vyhlídce IV, Na Vyhlídce XI, Na Vyhlídce II, Na Vyhlídce X, V Háji.

Ve 30. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou probíhat práce v ulicích V Dolečku, Přístavní, M.J.Hurta, V Luhu, Na Vyhlídce I. Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí.

V následujícím 31. týdnu pak budou probíhat přípravné práce pro pokládku asfaltů v ulici Na Vyhlídce IV a v přilehlých ulicích dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek.

Ve 29. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích Hlavní, V Luhu, V Háji, Na Vyhlídce I, .

V ulici Na Vyhlídce I bude probíhat asfaltování.

Ve 28. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulici Hlavní.

Ve 27. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulici Hlavní.

V ulici Hlavní se bude pokládat asfalt.

Ve 26. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek a betonování výkopů v ulicích Hlavní.

 

Ve 25. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulicích Hlavní a Přístavní.

Ve 24. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulicích Na Úhoru, M.J. Hurta a Hlavní.

V ulici Hlavní (výjezd z Měchenic) se bude dokončovat dopojení výtoku z ČOV.

Ve 23. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulicích Na Vyhlídce I a M.J. Hurta.

V ulici Hlavní (výjezd z Měchenic) se bude dokončovat dopojení výtoku z ČOV.

Počínaje příštím týdnem bude uzavřena ulice Hlavní.

Ve 22. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulicích Na Úhoru a M.J. Hurta.

V ulici Na Vyhlídce I dojde k pokládce asfaltu - prosíme neparkujte v této ulici v době od 31.5. - 2.6.2023.

Ve 21. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulici M.J. Hurta.

Ve 20. kalendářním týdnu r. 2023 budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

V 18. a 19. kalendářním týdnu r. 2023 budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

V 17. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Sloupecká, M.J. Hurta a Na Úhoru. 

Dále proběhnou práce v ulici Hlavní (odtok z ČOV).

V 16. kalendářním týdnu r. 2023 bude pokračovat výstavba kanalizace v ulici Sloupecká. 

V 15. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Od 12.4.2023 bude zahájena výstavba kanalizačních přípojek v ulici Sloupecká. 

Dále dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích M.J. Hurta a Vltavská (č.p. 5).

Ve 14. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, M.J. Hurta a Na Úhoru.

Výstavba kanalizace v ulici Sloupecké od ústí ulice V Háji směrem na Sloup bude zahájena dne 11.4.2023 v odpoledních hodinách.

Ve 13. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, M.J. Hurta a Na Úhoru.

Výstavba kanalizace v ulici Sloupecké od ústí ulice V Háji směrem na Sloup bude zahájena dne 11.4.2023.

Ve 12. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích  V Luhu, M.J. Hurta, Na Úhoru a ve Sloupecké.

V 11. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích  V Luhu, M.J. Hurta a Na Úhoru.

Ve 10. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích Pod Hájem, V Luhu a Na Vyhlídce IV.

V 9. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích Pod Hájem, V Luhu a Na Vyhlídce IV.

V 8.kalendářním týdnu r.2023 budou realizovány některé přípojky v ulici Na Vyhlídce IV. 

Ve 7. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, Pod Hájem, V Háji.

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 a v pátek 10. 2. 2023 budou z důvodu nepříznivého počasí přerušeny práce na výstavbě kanalizačních přípojek. Práce budou opět zahýjeny v pondělí 13.2. 2023.

Ve 6. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, Pod Hájem, V Háji.

Ve 5. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, V Háji, Pod Hájem, Na Vyhlídce I . a U Křížku

Ve 4. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanaližačních přípojek v ulicích V Luhu, V háji, Nad Lomem a Na Vyhlídce I .  

Ve 3. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanaližačních přípojek v ulicích V Luhu, V háji a Nad Lomem.  

V zimním období  je harmonogram výstavby kanalizace výrazně závislý na vývoji počasí. Zhotovitel stavby stanovil v harmonogramu  pro měsíc leden práce na přípojkách v těchto ulicích: Na Rovinách, Nad Lomem, V Háji a Na vyhlídce VII. Na konkrétním datu se zhotovitel bude domlouvat přímo s majiteli nemovitostí.

 

Na začátku 51. kalendářního týdne budou v souvislostí se stavbou kanalizace probíhat pouze úklidové práce. K dalším pracem firma plánuje nastoupit od 2. 1. 2023, další harmonogram bude záviset na průběhu počasí.

V 50. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanaližačních přípojek v ulicích Nad Lomem a Na Rovinách

Ve 49. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba přípojek v ulicích Nad Lomem, V Háji, Na Vyhlídce II, Vltavská.

Ve 48. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě uliční větve mezi vyústěním ulice Hlavní na silnici 102 ve směru na Prahu a penzionem. Následně se zhotoví 3 kanalizační přípojky navazující na tuto větev.

Dále dojde k podvrtu pod mostem přes Bojovský potok v ul. V Háji

 

Ve 47. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k dokončení kanalizační větve v ulici Na Vyhlídce II a přilehlých přípojek.

Ve 46. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Realizace přípojek v horní části ulice Na Vyhlídce I, v ulici Na vyhlídce II a dále v ulici V Háji.

Ve 45. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dokončování kanalizačních přípojek v dolní části Sloupecké ulice, dále v ulici V Háji, Nad Lomem a Na Vyhlídce č.p. 102.

Ve 44. kalendářním týdnu od středy 2. 11. bude rovněž dokončována uliční větev kanalizace v ulici Na Vyhlídce II (Dlážděná), a to od trafostanice směrem k ulici Sloupecké. Bude tedy omezen průjezd ulicí Na Vyhlídce II. Omlouváme se, ale tuto informaci obdržel OÚ teprve dnes.

Ve 44. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k realizaci přípojek v ulici Nad Lomem a V Háji

 

Ve 43. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

Kanalizační přípojky v dalších ulicích se budou stavět až po 1. 11. 2022 s  výjimkou dokončovacích prací na přípojkách  ulici Nad Lomem, které budou s největší pravděpodobností probíhat ještě před tímto datem.

Ve 42. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

Kanalizační přípojky v dalších ulicích se budou stavět až po 1. 11. 2022.

Ve 41. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

V ulici V Háji a Nad Lomem  bude pokračovat výstavba některých kanalizačních přípojek.

Ve 40. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

V ulici V Háji  bude pokračovat výstavba některých kanalizačních přípojek.

V 39. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

V ulici V Háji a v ulici Nad Lomem bude pokračovat výstavba některých kanalizačních přípojek.

V 38. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

V ulici V Háji a v ulici Nad Lomem dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek.

V 37. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci.

V ulici VHáji dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek.

Ve 36. kalendářním týdnu se budou provádět následující práce:

Začne se s výstavbou hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké, a to od jejího křížení s ulicí Hlavní, v části ulice Sloupecké mezi křížením s ul. Hlavní a ústím ulice V Háji dojde také k obnově vodovodu.

Kanalizační přípojky budou budovány v ulici V Háji.

Ve 35. kalendářním týdnu se budou provádět následující práce:

Budou pokračovat práce v ulici Hlavní a dále se bude realizovat přípojka k tenisovým kurtům. Od pondělí 5. 9. 2022 dojde zřejmě k zahájení prací v ulici Sloupecké a s tím spojené dopravní uzavírce této ulice. Také byl zhotovitelskou firmou přislíben částečný úklid ulic.

Ve 34. kalendářním týdnu se budou provádět následující práce:

Budou probíhat práce na kanalizaci a obnově vodovodu v ulici Hlavní, dále dokončovací práce na některých přípojkách v dalších ulicích. Také se bude realizovat podvrt pod kolejemi pro propojení ČOV a toku Vltavy. V souvislosti s touto prací může být krátkodobě omezen v tmto místě přejezd kolejí.

Ve 33. kalendářním týdnu se budou provádět následující práce:

V rámci obnovy vodovodu bude probíhat připojování jednotlivých vodovodních přípojek.

V rámci výstavby kanalizace proběhnou dokončovací práce v ulici Hlavní a začnou práce na kanalizačních přípojkách v ulici V Háji, a to od zadní části této ulice. V souvislosti s problémy při řešení vedení kanalizační větve přes Bojovský potok dojde k prodloužení dopravního omezení v ulici Hlavní do cca 31. 8. 2022. Děkujeme za pochopení.

Ve 30. a 31. kalendářním týdnu budou pokračovat práce tak, jak je uvedeno ve 29. kalendářním týdnu.

Ve 29. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizační větve a zároveň dojde k obnově vodovodního řadu v ulici Hlavní směrem od restaurace U Čadilů k ústí ulice Sloupecké. Rovněž budou budovány přilehlé přípojky.

V následujících ulicích proběhly nebo probíhají tlakové zkoušky. Následně budou v těchto ulicích upravovány povrchy vozovek poškozené v souvislosti s výstavbou kanalizace.

U Křížku, Na Vyhlídce III, V, VII, VIII, IX, X, XI, Na Úhoru

Ve 28. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizační větve a zároveň dojde k obnově vodovodního řadu v ulici Hlavní směrem od restaurace U Čadilů k ústí ulice Sloupecké. Bude pokračovat výstavba přípojek v ulici Hlavní v části mezi nádražím a Bojovským potokem. Od středy 13. 7. se bude pokračovat ve výstavbě přípojek přípojek Na Úhoru.

Ve 27. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizační větve v ulici Hlavní směrem od restaurace U Drábů k mostu přes Bojovský potok a následně přilehlých přípojek. V následující fázi se připojí obnova vodovodu v ulici Hlavní od mostu přes Bojovský potok ke křížení s ulicí Sloupeckou

Ve 26. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Začne výstavba kanalizační větve v ulici Hlavní směrem od restaurace U Drábů k mostu přes Bojovský potok a následně přilehlých přípojek.

Ve 25. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba přípojek v části ulice Sloupecké od zrcadla směrem na jih.

 

Ve 24. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Ve 23 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Jakmile začne výstavba kanalizačních větví v ulici Hlavní a Sloupecké (druhá polovina měsíce června), budou se přednostně realizovat přípojky navazující na tyto větve. Ostatní přípojky přijdou tudíž na řadu přibližně od měsíce listopadu 2022.

Ve 22 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

 Je plánovaná výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Ve 21 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve v ulici Pod Hájem a v ulici Spojovací. Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a v  ulici Konečné.

Ve 20 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve v ulici Pod Hájem. Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a případně v  ulici Konečné.

V 19. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve na spojce mezi ulicí V Háji a Sloupeckou, dokončení výstavby v ulici V Háji a nově se začne stavět v ulici Nad Lomem.  Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce I. a VII.

V 18. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou se provádět práce na kanalizačních větvích ve třech spojovacích ulicích mezi ulicemi Na Vyhlídce I a  V Háji.  Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce I.

Ve 17. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I a práce na větvi v ulici V Háji. Případně začnou práce v ulici Nad Lomem.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Na Úhoru a Na Vyhlídce I.

Ve 16. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I. a začnou práce na větvi v ulici V Háji.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to Na Úhoru.

Ve 15. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k napojení na ulici Hlavní.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce VI.

Ve 14. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k napojení na ulici Hlavní.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a Na Vyhlídce VI.

Ve 13. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k tenisovým kurtům.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a Na Vyhlídce VI.

Ve 12. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k dokončení uliční větve v ulici Na Vyhlídce II.

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V odbočce ze Sloupecké ul., tzv. ulice Mlejských, by  se v návaznosti na dokončenou kanalizaci v ulici U Křížku měla realizovat uliční větev.

V ulici V Luhu bude pokračovat výstavba uliční větve od nejvzdálenější vyprojektované přípojky směrem k ulici V Dolečku.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to nejprve v oblasti Vyhlídek.

V 11. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k dokončení uliční větve v ulici Na Vyhlídce II.

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V odbočce ze Sloupecké ul., tzv. ulice Mlejských, by  se v návaznosti na dokončenou kanalizaci v ulici U Křížku měla realizovat uliční větev.

V ulici V Luhu začne výstavba uliční větve od nejvzdálenější vyprojektované přípojky směrem k ulici V Dolečku.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to nejprve v oblasti Vyhlídek.

 

V 10. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Uliční větev ve slepé ulici (bezejmenné) paralelní s ulicí Na Rovinách odbočující z ul. Sloupecké - budou probíhat výkopové/vrtné práce v poslední 1/4 ulice směrem ke Sloupecké .

Uliční větev Na Vyhlídce I, v severní části této ulice od křížení s ulicí Na Vyhlídce VII bude v tomto týdnu dokončena , jižní část této ulice v případě nemožnosti vrtat se bude řešit rovněž výkopem.

V ulici Na Vyhlídce II začne zhotovitelská firma s vrtáním.

Ve spodní části ulice U Křížku budou pokračovat výkopové práce.

V ulici M.J. Hurta bude dokončeno vytyčování sítí, vlastní práce začnou zřejmě až v přístím týdnu.

Paralelně dochází k budování domovních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a ulicích Na Vyhlídce, kde již jsou položené uliční větve kanalizace.

Dnes, tj. 2.3. 2022 jsme od stavbyvedoucího liniové stavby dostali informaci, že z důvodu karantény budou pozastaveny práce na podvrtu ulice Na Vyhlídce II a začnou až v pondělí 7.3.2022.

V 9. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Uliční větev ve slepé ulici (bezejmenné) paralelní s ulicí Na Rovinách odbočující z ul. Sloupecké.

Uliční větev Na Vyhlídce I, v severní části této ulice od křížení s ulicí Na Vyhlídce VII vzhledem k podloží bude řešena výkopem, jižní část této ulice v případě nemožnosti vrtat se bude řešit rovněž výkopem.

Dále bude snaha ulici Na Vyhlídce II řešit podvrtem v souvislosti se zámkovou dlažbou v této komunikaci.

Ve spodní části ulice U Křížku budou pokračovat výkopové práce.

V ulici M.J. Hurta dojde k vytyčování sítí, vlastní práce začnou zřejmě až v přístím týdnu.

Palalelně dochází k budování domovních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a ulicích Na Vyhlídce, kde již jsou položené uliční větve kanalizace.

 

Dnes , tj. 17.2. nám zhotovitelská firma během kontrolního dne ohlásila změnu v harmonogramu prací.  Paralelně budou  probíhat  dokončovací práce v horní části Měchenic a  nově začnou práce na hlavní kanalizační větvi v ulici M.J.Hurta.

v 7. kalendářním týdnu budou paralelně probíhat tyto práce:

dokončování hlavních stok v ulici Na Úhoru, Na Vyhlídce VI, Na Vyhlídce X

nově se bude vrtat v ulici Na Vyhlídce II jižní část a vrtat/kopat Na Vyhlídce I, a to od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce VII a Na Vyhlídce XI

začnou se budovat hlavní stoky k chatám Na Úhoru, v ulici Konečné a U Křížku.

Paralelně se budou budovat jednotlivé přípojky v ulicích, kde jsou již realizované stoky, a to po domluvě s občany.

V 6. kalendářním týdnu budou paralelně probíhat tyto práce:

stále budou, a to cca ještě 10 dní, probíhat výkopové práce v ulici Na Úhoru, bude se dokončovat ulice Na Vyhlídce V a X. Dále se bude  vrtat v ulici Na Vyhlídce VI, případně se začne vrtat v severní části ulice Na Vyhlídce I. Průběžně se budou s občany domlouvat stavby jednotlivých přípojek.

V 5. kalendářním týdnu, tj. od 31.1.22 budou paralelně probíhat tyto práce:

v ulici Na Úhoru se bude pokračovat ve výkopu pro následné položení kanalizační větve

v ulicích Na Vyhlídce VIII a V se bude kopat/vrtat  a následně se budou pokládat kanalizační větve

v ulicích Na Vyhlídce III a VII se bude pokračovat ve výstavbě kanalizačních přípojek

V tomto 4. kalendářním týdnu, tj. od 24.1.2022 budou paralelně probíhat tyto práce:

ulice Na Úhoru - zásyp v části, kde je již položena kanalizační větev, vodovodní trubka a kabel internetu

ulice Na Vyhlídce II, bude se pokračovat s vrtáním a protažením uliční větve

ulice Na Vyhlídce III, začne se s umísťováním čerpacích jímek

ulice Na Vyhlídce V, začne se vrtat a umisťovat kanalizační a internetový kabel

Dnes, tj. 12. 1. bude dokončena stoka v ulici Na Vyhlídce III, a to v převážné části podvrtem, pouze v ohbí ulice bude pokládka řešena výkopem. V následujících dnech se začne vrtat v druhé části ulice Na Vyhlídce VII, tj. od kontejnerů směrem dolů. Dále přijdou na řadu ulice Na vyhlídce V, VIII, IX, X, XI a  severní část ulice II.

Připravuje se.....

Dle sdělení stavbyvedoucího liniové stavby kanalizace by v 2. kalendářním týdnu měla pokračovat výstavba v ulici Na Úhoru a nejdříve koncem tohoto týdne, ale s větší pravděpodobností až ve 3. týdnu by byla zahájena stavba v ulici Na Vyhlídce III.

Dle sdělení stavební firmy by dne 5. 1. 2022, nejpozději 6. 1. 2022 měla pokračovat výstavba dalších větví kanalizace, a to nejprve v ulici Na Úhoru a následně v ulici Na Vyhlídce III. Další informace budou zveřejněny po kontrolním dni stavby, který se bude konat 6. 1. 2022.

Mapa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5
1
6 7 8 9 10
11 12 13
1
14
1
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Užitečné odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:67
TÝDEN:1633
CELKEM:1086267

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 7. 12. 2023
zataženo 2 °C -3 °C
pátek 8. 12. slabý déšť 2/1 °C
sobota 9. 12. zataženo 4/2 °C
neděle 10. 12. zataženo 4/1 °C