Menu
Obec Měchenice
Obec
Měchenice

Harmonogram

Ve 48. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s úpravou povrchu silnic v ulicích V Háji a Na Rovinách. Dále se dokončují práce na kanalizačních přípojkách.

Ve 47. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s úpravou povrchu silnic v ulicích V Luhu a M.J.Hurta. Dále se dokončují práce na kanalizačních přípojkách.

Ve 46. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s asfaltováním v ulicích V Luhu, V Dolečku, V háji a Nad Nádražím, průjezd bude jen částečně omezen. Dále se dokončují kanalizační přípojky.

Ve 45. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s asfaltováním v ulicích M.J.Hurta, V Dolečku a Nad Nádražím, průjezd bude částečně omezen. Dále se dokončují kanalizační přípojky.

Ve 44. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s asfaltováním v ulicích M.J.Hurta, Přístavní a Spojovací, průjezd bude částečně omezen. Dále se dokončují kanalizační přípojky.

Ve 43. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce související s asfaltováním v ulicích V Luhu a M.J.Hurta, průjezd bude částečně omezen. Dále se dokončují kanalizační přípojky.

Ve 42. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat práce v ulicích Hlavní, Pod Hájem, V Luhu (zadní část), V Dolečku, Spojovací a Přístavní. Půjde zejména o asfaltování a přípravné práce, průjezd bude částečně omezen. V ulici Hlavní se bude jednat o omezení na výjezdu z Měchenic od 17.10.2023, provoz bude sveden do jednoho pruhu.

Ve 41. kalendářním týdnu budou probíhat asfaltovací práce v ulici V Háji a nad Lomem. Práce budou probíhat zhruba v čase od 9-17 hod. Prosíme, abyste v tomto čase, omezili provoz v daných ulicích. Děkujeme

Ve 40. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Spojovací, Nad Nádražím, M.J.Hurta, V Luhu, Hlavní, dále dle časových možností majitelů.

Ve 39. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Od úterý 26.9. budou probíhat práce na vzdušníkové šachtě v ulici V Dolečku. Horní část ulice bude (od č.p. 79) neprůjezdná.

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Spojovací, Nad Nádražím, M.J.Hurta, V Luhu, dále dle časových možností majitelů.

Ve 38. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Nad Nádražím a Spojovací. Další přípojky se budou realizovat dle časových možností majitelů nemovitostí.

V ulicích Spojovací a Nad Nádražím probíhá vrtání a dokopávání hlavního řadu, průjezd a parkování v těchto ulicích bude omezeno. 

Bude probíhat asfaltování zbývajícího úseku v ulici Na Vyhlídce I.

Ve 37. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Nad Nádražím a Spojovací. Další přípojky se budou realizovat dle časových možností majitelů nemovitostí. V ulici Spojovací dojde k vrtání a dokopávání hlavního řadu (předpoklad od čtvrtka 14.9.2023), průjezd touto ulicí bude omezen. Práce v souvislosti s kanalizací budou pokračovat také v ulicích V Luhu (dokopávání řadu), V Dolečku a Hlavní.

Bude probíhat asfaltování zbývajícího úseku v ulici Na Vyhlídce I.

V týdnu od 18.9.2023 bude probíhat vrtání hlavního řadu v ulici Nad Nádražím, s tím bude souviset omezení vjezdu a možnosti parkování v této ulici.

Ve 36. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí. Budou se dokončovat práce související s ukládáním betonových jímek v ulici M.J.Hurta. 

Od úterý 5.9.2023 bude probíhat asfaltování v ulicích Na Vyhlídce I (od ulice Sloupecká po č.p. 102).

Ve 35. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí. Bude se dokončovat výtok z ČOV (ulice Nad Nádražím). Od středy 30.8.2023 bude probíhat asfaltování v ulicích Na Vyhlídce X, VIII, V.

Ve středu 31.8.2023 se budou ukládat dvě betonové jímky v M.J.Hurta, ulice bude krátkou dobu neprůjezdná.

Ve 34. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou probíhat práce v ulicích Na Vyhlídce II, M.J.Hurta, Přístavní, V Dolečku, Na Úhoru. Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí. Dále se bude usazovat jímka pro penzion (Vltavská 5), prosíme neparkujte před domem od 23.8.2023.

Budou probíhat přípravné práce a pokládka asfaltů v ulicích Na Vyhlídce II, IV, V, X a I.

Ve 33. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou probíhat práce v ulicích Na Vyhlídce, M.J.Hurta, Přístavní, V Dolečku. Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí.

Budou probíhat přípravné práce a pokládka asfaltů v ulicích Na Vyhlídce VI, Na Vyhlídce IV, Na Vyhlídce XI, Na Vyhlídce II, Na Vyhlídce X, V Háji.

Ve 30. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou probíhat práce v ulicích V Dolečku, Přístavní, M.J.Hurta, V Luhu, Na Vyhlídce I. Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek dle časových možností majitelů nemovitostí.

V následujícím 31. týdnu pak budou probíhat přípravné práce pro pokládku asfaltů v ulici Na Vyhlídce IV a v přilehlých ulicích dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek.

Ve 29. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích Hlavní, V Luhu, V Háji, Na Vyhlídce I, .

V ulici Na Vyhlídce I bude probíhat asfaltování.

Ve 28. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulici Hlavní.

Ve 27. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulici Hlavní.

V ulici Hlavní se bude pokládat asfalt.

Ve 26. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek a betonování výkopů v ulicích Hlavní.

 

Ve 25. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulicích Hlavní a Přístavní.

Ve 24. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulicích Na Úhoru, M.J. Hurta a Hlavní.

V ulici Hlavní (výjezd z Měchenic) se bude dokončovat dopojení výtoku z ČOV.

Ve 23. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulicích Na Vyhlídce I a M.J. Hurta.

V ulici Hlavní (výjezd z Měchenic) se bude dokončovat dopojení výtoku z ČOV.

Počínaje příštím týdnem bude uzavřena ulice Hlavní.

Ve 22. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulicích Na Úhoru a M.J. Hurta.

V ulici Na Vyhlídce I dojde k pokládce asfaltu - prosíme neparkujte v této ulici v době od 31.5. - 2.6.2023.

Ve 21. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

Dojde k výstavbě nekterých kanalizačních přípojek v ulici M.J. Hurta.

Ve 20. kalendářním týdnu r. 2023 budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

V 18. a 19. kalendářním týdnu r. 2023 budou pokračovat práce v ulici Sloupecká.

V 17. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě kanalizačních přípojek v ulicích Sloupecká, M.J. Hurta a Na Úhoru. 

Dále proběhnou práce v ulici Hlavní (odtok z ČOV).

V 16. kalendářním týdnu r. 2023 bude pokračovat výstavba kanalizace v ulici Sloupecká. 

V 15. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Od 12.4.2023 bude zahájena výstavba kanalizačních přípojek v ulici Sloupecká. 

Dále dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích M.J. Hurta a Vltavská (č.p. 5).

Ve 14. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, M.J. Hurta a Na Úhoru.

Výstavba kanalizace v ulici Sloupecké od ústí ulice V Háji směrem na Sloup bude zahájena dne 11.4.2023 v odpoledních hodinách.

Ve 13. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, M.J. Hurta a Na Úhoru.

Výstavba kanalizace v ulici Sloupecké od ústí ulice V Háji směrem na Sloup bude zahájena dne 11.4.2023.

Ve 12. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích  V Luhu, M.J. Hurta, Na Úhoru a ve Sloupecké.

V 11. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích  V Luhu, M.J. Hurta a Na Úhoru.

Ve 10. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích Pod Hájem, V Luhu a Na Vyhlídce IV.

V 9. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích Pod Hájem, V Luhu a Na Vyhlídce IV.

V 8.kalendářním týdnu r.2023 budou realizovány některé přípojky v ulici Na Vyhlídce IV. 

Ve 7. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, Pod Hájem, V Háji.

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 a v pátek 10. 2. 2023 budou z důvodu nepříznivého počasí přerušeny práce na výstavbě kanalizačních přípojek. Práce budou opět zahýjeny v pondělí 13.2. 2023.

Ve 6. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, Pod Hájem, V Háji.

Ve 5. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek v ulicích V Luhu, V Háji, Pod Hájem, Na Vyhlídce I . a U Křížku

Ve 4. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanaližačních přípojek v ulicích V Luhu, V háji, Nad Lomem a Na Vyhlídce I .  

Ve 3. kalendářním týdnu r. 2023 budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanaližačních přípojek v ulicích V Luhu, V háji a Nad Lomem.  

V zimním období  je harmonogram výstavby kanalizace výrazně závislý na vývoji počasí. Zhotovitel stavby stanovil v harmonogramu  pro měsíc leden práce na přípojkách v těchto ulicích: Na Rovinách, Nad Lomem, V Háji a Na vyhlídce VII. Na konkrétním datu se zhotovitel bude domlouvat přímo s majiteli nemovitostí.

 

Na začátku 51. kalendářního týdne budou v souvislostí se stavbou kanalizace probíhat pouze úklidové práce. K dalším pracem firma plánuje nastoupit od 2. 1. 2023, další harmonogram bude záviset na průběhu počasí.

V 50. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě některých kanaližačních přípojek v ulicích Nad Lomem a Na Rovinách

Ve 49. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba přípojek v ulicích Nad Lomem, V Háji, Na Vyhlídce II, Vltavská.

Ve 48. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k výstavbě uliční větve mezi vyústěním ulice Hlavní na silnici 102 ve směru na Prahu a penzionem. Následně se zhotoví 3 kanalizační přípojky navazující na tuto větev.

Dále dojde k podvrtu pod mostem přes Bojovský potok v ul. V Háji

 

Ve 47. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k dokončení kanalizační větve v ulici Na Vyhlídce II a přilehlých přípojek.

Ve 46. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Realizace přípojek v horní části ulice Na Vyhlídce I, v ulici Na vyhlídce II a dále v ulici V Háji.

Ve 45. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dokončování kanalizačních přípojek v dolní části Sloupecké ulice, dále v ulici V Háji, Nad Lomem a Na Vyhlídce č.p. 102.

Ve 44. kalendářním týdnu od středy 2. 11. bude rovněž dokončována uliční větev kanalizace v ulici Na Vyhlídce II (Dlážděná), a to od trafostanice směrem k ulici Sloupecké. Bude tedy omezen průjezd ulicí Na Vyhlídce II. Omlouváme se, ale tuto informaci obdržel OÚ teprve dnes.

Ve 44. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k realizaci přípojek v ulici Nad Lomem a V Háji

 

Ve 43. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

Kanalizační přípojky v dalších ulicích se budou stavět až po 1. 11. 2022 s  výjimkou dokončovacích prací na přípojkách  ulici Nad Lomem, které budou s největší pravděpodobností probíhat ještě před tímto datem.

Ve 42. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

Kanalizační přípojky v dalších ulicích se budou stavět až po 1. 11. 2022.

Ve 41. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

V ulici V Háji a Nad Lomem  bude pokračovat výstavba některých kanalizačních přípojek.

Ve 40. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

V ulici V Háji  bude pokračovat výstavba některých kanalizačních přípojek.

V 39. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

V ulici V Háji a v ulici Nad Lomem bude pokračovat výstavba některých kanalizačních přípojek.

V 38. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci. Současně se budou realizovat kanalizační přípojky a dále se budou obnovovat vodovodní přípojky po hranici soukromých pozemků.

V ulici V Háji a v ulici Nad Lomem dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek.

V 37. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na 1. etapě výstavby hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké a paralelně dojde k obnově vodovodu v této komunikaci.

V ulici VHáji dojde k výstavbě některých kanalizačních přípojek.

Ve 36. kalendářním týdnu se budou provádět následující práce:

Začne se s výstavbou hlavní kanalizační větve v ulici Sloupecké, a to od jejího křížení s ulicí Hlavní, v části ulice Sloupecké mezi křížením s ul. Hlavní a ústím ulice V Háji dojde také k obnově vodovodu.

Kanalizační přípojky budou budovány v ulici V Háji.

Ve 35. kalendářním týdnu se budou provádět následující práce:

Budou pokračovat práce v ulici Hlavní a dále se bude realizovat přípojka k tenisovým kurtům. Od pondělí 5. 9. 2022 dojde zřejmě k zahájení prací v ulici Sloupecké a s tím spojené dopravní uzavírce této ulice. Také byl zhotovitelskou firmou přislíben částečný úklid ulic.

Ve 34. kalendářním týdnu se budou provádět následující práce:

Budou probíhat práce na kanalizaci a obnově vodovodu v ulici Hlavní, dále dokončovací práce na některých přípojkách v dalších ulicích. Také se bude realizovat podvrt pod kolejemi pro propojení ČOV a toku Vltavy. V souvislosti s touto prací může být krátkodobě omezen v tmto místě přejezd kolejí.

Ve 33. kalendářním týdnu se budou provádět následující práce:

V rámci obnovy vodovodu bude probíhat připojování jednotlivých vodovodních přípojek.

V rámci výstavby kanalizace proběhnou dokončovací práce v ulici Hlavní a začnou práce na kanalizačních přípojkách v ulici V Háji, a to od zadní části této ulice. V souvislosti s problémy při řešení vedení kanalizační větve přes Bojovský potok dojde k prodloužení dopravního omezení v ulici Hlavní do cca 31. 8. 2022. Děkujeme za pochopení.

Ve 30. a 31. kalendářním týdnu budou pokračovat práce tak, jak je uvedeno ve 29. kalendářním týdnu.

Ve 29. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizační větve a zároveň dojde k obnově vodovodního řadu v ulici Hlavní směrem od restaurace U Čadilů k ústí ulice Sloupecké. Rovněž budou budovány přilehlé přípojky.

V následujících ulicích proběhly nebo probíhají tlakové zkoušky. Následně budou v těchto ulicích upravovány povrchy vozovek poškozené v souvislosti s výstavbou kanalizace.

U Křížku, Na Vyhlídce III, V, VII, VIII, IX, X, XI, Na Úhoru

Ve 28. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizační větve a zároveň dojde k obnově vodovodního řadu v ulici Hlavní směrem od restaurace U Čadilů k ústí ulice Sloupecké. Bude pokračovat výstavba přípojek v ulici Hlavní v části mezi nádražím a Bojovským potokem. Od středy 13. 7. se bude pokračovat ve výstavbě přípojek přípojek Na Úhoru.

Ve 27. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizační větve v ulici Hlavní směrem od restaurace U Drábů k mostu přes Bojovský potok a následně přilehlých přípojek. V následující fázi se připojí obnova vodovodu v ulici Hlavní od mostu přes Bojovský potok ke křížení s ulicí Sloupeckou

Ve 26. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Začne výstavba kanalizační větve v ulici Hlavní směrem od restaurace U Drábů k mostu přes Bojovský potok a následně přilehlých přípojek.

Ve 25. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba přípojek v části ulice Sloupecké od zrcadla směrem na jih.

 

Ve 24. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Ve 23 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Bude pokračovat výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Jakmile začne výstavba kanalizačních větví v ulici Hlavní a Sloupecké (druhá polovina měsíce června), budou se přednostně realizovat přípojky navazující na tyto větve. Ostatní přípojky přijdou tudíž na řadu přibližně od měsíce listopadu 2022.

Ve 22 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

 Je plánovaná výstavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Konečné, Ke Křížku a Na Vyhlídce I.

Ve 21 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve v ulici Pod Hájem a v ulici Spojovací. Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a v  ulici Konečné.

Ve 20 . kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve v ulici Pod Hájem. Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a případně v  ulici Konečné.

V 19. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Výstavba kanalizační větve na spojce mezi ulicí V Háji a Sloupeckou, dokončení výstavby v ulici V Háji a nově se začne stavět v ulici Nad Lomem.  Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce I. a VII.

V 18. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou se provádět práce na kanalizačních větvích ve třech spojovacích ulicích mezi ulicemi Na Vyhlídce I a  V Háji.  Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce I.

Ve 17. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I a práce na větvi v ulici V Háji. Případně začnou práce v ulici Nad Lomem.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulicích Na Úhoru a Na Vyhlídce I.

Ve 16. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I. a začnou práce na větvi v ulici V Háji.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to Na Úhoru.

Ve 15. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k napojení na ulici Hlavní.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Vyhlídce VI.

Ve 14. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k napojení na ulici Hlavní.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a Na Vyhlídce VI.

Ve 13. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V ulici M.J. Hurta bude pokračovat výstavba uliční větve , a to až k tenisovým kurtům.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a Na Vyhlídce VI.

Ve 12. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k dokončení uliční větve v ulici Na Vyhlídce II.

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V odbočce ze Sloupecké ul., tzv. ulice Mlejských, by  se v návaznosti na dokončenou kanalizaci v ulici U Křížku měla realizovat uliční větev.

V ulici V Luhu bude pokračovat výstavba uliční větve od nejvzdálenější vyprojektované přípojky směrem k ulici V Dolečku.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to nejprve v oblasti Vyhlídek.

V 11. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Dojde k dokončení uliční větve v ulici Na Vyhlídce II.

Budou pokračovat práce na kanalizační  větvi v ulici Na Vyhlídce I.

V odbočce ze Sloupecké ul., tzv. ulice Mlejských, by  se v návaznosti na dokončenou kanalizaci v ulici U Křížku měla realizovat uliční větev.

V ulici V Luhu začne výstavba uliční větve od nejvzdálenější vyprojektované přípojky směrem k ulici V Dolečku.

Paralelně bude probíhat stavba kanalizačních přípojek, a to nejprve v oblasti Vyhlídek.

 

V 10. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Uliční větev ve slepé ulici (bezejmenné) paralelní s ulicí Na Rovinách odbočující z ul. Sloupecké - budou probíhat výkopové/vrtné práce v poslední 1/4 ulice směrem ke Sloupecké .

Uliční větev Na Vyhlídce I, v severní části této ulice od křížení s ulicí Na Vyhlídce VII bude v tomto týdnu dokončena , jižní část této ulice v případě nemožnosti vrtat se bude řešit rovněž výkopem.

V ulici Na Vyhlídce II začne zhotovitelská firma s vrtáním.

Ve spodní části ulice U Křížku budou pokračovat výkopové práce.

V ulici M.J. Hurta bude dokončeno vytyčování sítí, vlastní práce začnou zřejmě až v přístím týdnu.

Paralelně dochází k budování domovních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a ulicích Na Vyhlídce, kde již jsou položené uliční větve kanalizace.

Dnes, tj. 2.3. 2022 jsme od stavbyvedoucího liniové stavby dostali informaci, že z důvodu karantény budou pozastaveny práce na podvrtu ulice Na Vyhlídce II a začnou až v pondělí 7.3.2022.

V 9. kalendářním týdnu budou probíhat následující práce:

Uliční větev ve slepé ulici (bezejmenné) paralelní s ulicí Na Rovinách odbočující z ul. Sloupecké.

Uliční větev Na Vyhlídce I, v severní části této ulice od křížení s ulicí Na Vyhlídce VII vzhledem k podloží bude řešena výkopem, jižní část této ulice v případě nemožnosti vrtat se bude řešit rovněž výkopem.

Dále bude snaha ulici Na Vyhlídce II řešit podvrtem v souvislosti se zámkovou dlažbou v této komunikaci.

Ve spodní části ulice U Křížku budou pokračovat výkopové práce.

V ulici M.J. Hurta dojde k vytyčování sítí, vlastní práce začnou zřejmě až v přístím týdnu.

Palalelně dochází k budování domovních přípojek, a to v ulici Na Úhoru a ulicích Na Vyhlídce, kde již jsou položené uliční větve kanalizace.

 

Dnes , tj. 17.2. nám zhotovitelská firma během kontrolního dne ohlásila změnu v harmonogramu prací.  Paralelně budou  probíhat  dokončovací práce v horní části Měchenic a  nově začnou práce na hlavní kanalizační větvi v ulici M.J.Hurta.

v 7. kalendářním týdnu budou paralelně probíhat tyto práce:

dokončování hlavních stok v ulici Na Úhoru, Na Vyhlídce VI, Na Vyhlídce X

nově se bude vrtat v ulici Na Vyhlídce II jižní část a vrtat/kopat Na Vyhlídce I, a to od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce VII a Na Vyhlídce XI

začnou se budovat hlavní stoky k chatám Na Úhoru, v ulici Konečné a U Křížku.

Paralelně se budou budovat jednotlivé přípojky v ulicích, kde jsou již realizované stoky, a to po domluvě s občany.

V 6. kalendářním týdnu budou paralelně probíhat tyto práce:

stále budou, a to cca ještě 10 dní, probíhat výkopové práce v ulici Na Úhoru, bude se dokončovat ulice Na Vyhlídce V a X. Dále se bude  vrtat v ulici Na Vyhlídce VI, případně se začne vrtat v severní části ulice Na Vyhlídce I. Průběžně se budou s občany domlouvat stavby jednotlivých přípojek.

V 5. kalendářním týdnu, tj. od 31.1.22 budou paralelně probíhat tyto práce:

v ulici Na Úhoru se bude pokračovat ve výkopu pro následné položení kanalizační větve

v ulicích Na Vyhlídce VIII a V se bude kopat/vrtat  a následně se budou pokládat kanalizační větve

v ulicích Na Vyhlídce III a VII se bude pokračovat ve výstavbě kanalizačních přípojek

V tomto 4. kalendářním týdnu, tj. od 24.1.2022 budou paralelně probíhat tyto práce:

ulice Na Úhoru - zásyp v části, kde je již položena kanalizační větev, vodovodní trubka a kabel internetu

ulice Na Vyhlídce II, bude se pokračovat s vrtáním a protažením uliční větve

ulice Na Vyhlídce III, začne se s umísťováním čerpacích jímek

ulice Na Vyhlídce V, začne se vrtat a umisťovat kanalizační a internetový kabel

Dnes, tj. 12. 1. bude dokončena stoka v ulici Na Vyhlídce III, a to v převážné části podvrtem, pouze v ohbí ulice bude pokládka řešena výkopem. V následujících dnech se začne vrtat v druhé části ulice Na Vyhlídce VII, tj. od kontejnerů směrem dolů. Dále přijdou na řadu ulice Na vyhlídce V, VIII, IX, X, XI a  severní část ulice II.

Připravuje se.....

Dle sdělení stavbyvedoucího liniové stavby kanalizace by v 2. kalendářním týdnu měla pokračovat výstavba v ulici Na Úhoru a nejdříve koncem tohoto týdne, ale s větší pravděpodobností až ve 3. týdnu by byla zahájena stavba v ulici Na Vyhlídce III.

Dle sdělení stavební firmy by dne 5. 1. 2022, nejpozději 6. 1. 2022 měla pokračovat výstavba dalších větví kanalizace, a to nejprve v ulici Na Úhoru a následně v ulici Na Vyhlídce III. Další informace budou zveřejněny po kontrolním dni stavby, který se bude konat 6. 1. 2022.

Mapa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
2
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:26
TÝDEN:2253
CELKEM:1119681

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
oblačno 9 °C -2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. oblačno 11/-1 °C
středa 24. 4. zataženo 11/2 °C