Pozvánka na zasedání zastupitelstva Tisk Email
21.11.12

Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 28.11.2012 od 19:00 hod.


Navržený program:


  1. jmenování návrhové a mandátové komise

  2. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

  3. výběr z nabídek na část cesty kolem Tichých

  4. trafostanice v Davli

  5. závěr